projekto logo

Kas tai yra VšĮ Voluntarius LT?

Koks yra VšĮ Voluntarius LT vaidmuo?

Kas yra VšĮ Voluntarius LT savanoriai?

Koks yra pirmasis atvykusio savanorio tikslas?

Kaip greitai VšĮ Voluntarius LT savanoriai pasieks reikiamą vietą?

Kokia būtina savanorio kvalifikacija?

Kas gali teikti paramą VšĮ Voluntarius LT?

Kodėl reikia padėti VšĮ Voluntarius LT?

 


Kas tai yra VšĮ Voluntarius LT?

VšĮ Voluntarius LT savanoriška, nevyriausybinė organizacija, kviečianti savanoriškai veiklai asmenis, kurių tikslas teikti pirmą pagalbą žmonėms, kuriuos ištiko nelaimė. Apmokyti ir kvalifikuoti savanoriai, vyrai ir moterys, įvairaus tikėjimo ir tautybės kiekvieną dieną, ištikus bet kokiai nelaimei, pasirengę gelbėti žmonių gyvybes. VšĮ Voluntarius LT savanoriai greitai suteiks pirmąją pagalbą kol atvyks medikai. Nuošaliose vietovėse pirmosios pagalbos reikėtų laukti ilgiau.

Koks yra VšĮ Voluntarius LT vaidmuo?

VšĮ Voluntarius LT savanoriai greitai suteiks pagalbą ir stabilizuos žmogų iki atvyks greitoji medicininė pagalba, padės nukentėjusį transportuoti į ligoninę. Jei žmogui bus reikalinga priežiūra, tai galės atlikti savanoris.

Kas yra VšĮ Voluntarius LT savanoriai?

VšĮ Voluntarius LT savanoriai – tai profesionalai (sertifikuoti Lietuvos paramedikų asociacijos) atsakingi už pirmąją pagalbą žmogui, 24 valandas per dieną, 7 dienas per savaitę, 365 dienas per metus. VšĮ Voluntarius LT planuoja, kad kiekvienas savanoris vidutiniškai aptarnautų apie 500 žmonių ir reaguotų maždaug į 360 signalų per metus. 

Koks yra pirmasis atvykusio savanorio tikslas?

Pirmasis savanorio tikslas atvykus pagal iškvietimą yra pavojaus stabilizavimas. Gavus pirmą signalą, kritinėse sąlygose labai svarbu pirmosiomis 5 minutėmis suteikti pirmą pagalbą žmogui. Po širdies smūgio, smegenų ir organizmo mirtis prasideda po 4-6 minučių. Žmogaus išgelbėjimas, jei nesuteikiama reikiama pagalba, su kiekviena papildoma minute mažėja nuo 7 iki 10 procentų. 

Kaip greitai VšĮ Voluntarius LT savanoriai pasieks reikiamą vietą?

VšĮ Voluntarius LT savanoriai  bus išsidėstę visoje Lietuvoje ir aptarnaus tas vietoves, kuriose jie gyvena, dirba ar mokosi. Kada savanoriams reikės pasiekti žmogų ištiktą nelaimės mieste, jie galės greitai nustatyti transporto intensyvumą ir kitas kliūtis, kad kuo greičiau pasiektų tikslą. Perspektyvoje numatyta savanorius aprūpinti dviračiais ar motoroleriais, kurių pagalba jie galės pasiekti nelaimės vietą. 

Kokia būtina savanorio kvalifikacija?

Visi VšĮ Voluntarius LT savanoriai bus apmokyti ir turės paramediko kvalifikaciją. Tokius mokymus atliks Lietuvos paramedikų asociacija kartu su kitomis Sveikatos ministerijos akredituotomis organizacijomis ar mokymo įmonėmis. Būtina lankyti ne mažiau kaip 200 val. kursus ir praktinius mokymus tam, kad kaip profesionalui, ilgą laiką išlaikyti aukštą pasirengimo lygį. 

Kas gali teikti paramą VšĮ Voluntarius LT?

VšĮ Voluntarius LT gali teikti paramą individualiai kiekvienas norintis, verslo organizacijos, labdaringų organizacijų fondai.

Kodėl reikia padėti VšĮ Voluntarius LT?

Žmogaus gyvybės, kai jis nelaimėje, gelbėjimas – yra kiekvieno žmogaus didysis pašaukimas šioje žemėje. Tai VšĮ Voluntarius LT pagrindinė misija.