Vaizdo rezultatas pagal užklausą „esfa logotipas“Susijęs vaizdas

 

 

  Daugiau nei 3,75 mln. eurų Europos socialinio fondo finansavimas pagal priemonę „54+“ šį mėnesį skirtas vyresniojo amžiaus žmonių problemoms spręsti. Tyrimų duomenimis, vyresniojo amžiaus žmonių skaičius Lietuvoje nuolat didėja. Senstanti visuomenė neigiamai veikia švietimo, socialinės apsaugos ir sveikatos sistemas, nes mažėja galimybė jas išlaikyti, o senyvo amžiaus žmonėms teikiamų socialinių, sveikatos priežiūros ar kitokių paslaugų poreikis didėja. Daugelio darbdavių požiūris į vyresnio amžiaus darbuotojus yra neigiamas, todėl mažėja vyresnių žmonių savivertė, jie dažnai praranda norą dirbti, mokytis, tobulėti, aktyviai gyventi.

  Net 48 projektų veiklomis įvairios nevyriausybinės organizacijos skatins vyresnių nei 54 metų amžiaus žmonių aktyvumą, sudarys sąlygas gauti aktualią informaciją, psichologinę pagalbą. Įgyvendinant finansuojamus projektus penkiasdešimt penkerių metų sulaukę ir vyresni žmonės galės mokytis, realizuoti save savanoriškoje veikloje. Ypač svarbu tai, kad šio amžiaus žmonėms projektai atvers daugiau galimybių įsidarbinti, plėsti savo bendravimo ratą, didės jų motyvacija, o kartu ir savivertė. Projektai bus įgyvendinami Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos bei Vilnius apskrityse.

  VšĮ „Voluntarius LT“ kovo 20 d. pasirašė sutartį su Europos socialinio fondo agentūra ir prisidės prie aktyvaus senėjimo strategijos, kuri ilgina profesinį gyvenimą, Lietuvoje įgyvendinimo. VšĮ „Voluntarius LT“ karu su socialinėje atskirtyje dirbančiomis Kaišiadorių, Jonavos, Prienų rajonų įstaigomis (VšĮ Kaišiadorių socialinių paslaugų centru, VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centru, VšĮ Kaišiadorių ligonine, Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centru, Jonavos rajono socialinių paslaugų centru) sukurs profesionalios savanorystės organizavimo sistemą socialinių paslaugų teikimo srityje, kuri veiks ir po projekto įgyvendinimo. Partneris Kaišiadorių rajono pensininkų klubas projekte vykdys bendrųjų gebėjimų mokymo ir psichosocialinės pagalbos veiklas. Kaišiadorių rajono savivaldybė atliks projekto švietėjiškas ir informacijos sklaidos veiklas.
  Projekto tikslas – švietėjiškų, mokymo, konsultavimo veiklų pagalba sudaryti palankias sąlygas Kauno regiono vyresnio darbingo amžiaus gyventojams ugdyti socialines ir asmenines kompetencijas bei įgūdžius, siekiant padidinti jų dalyvavimą darbo rinkoje ir savanoriškoje veikloje.
Projektu siekiama lyderiauti įgyvendinant naują vyresnio amžiaus žmonių politikos kryptis atspindinčią strategiją ir siekti efektyvesnio tarpinstitucinio bendradarbiavimo Kauno regione.
  Projektas finansuojamas iš 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr.08.3.2-ESFA-K-415 „54+“

 

Projekto partneriai:

http://www.kaisiadorys.lt/kaisiadory/m/m_images/wfiles/iovjen20.gif

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

 

Projekto dalyviai:

Prienų socialinių paslaugų centras Jonavos rajono socialinių paslaugų centras Kaišiadorių socialinių paslaugų centro herbasKaišiadorių socialinių paslaugų centras

VšĮ Kaišiadorių PSPC

VšĮ Kaišiadorių ligoninė