projekto logo

Sveikiname!

voluntarius

Šiandieną minima Lietuvos medicinos darbuotojų profesinė diena. Noriu dar kartą nuoširdžiai pasveikinti visus medicinos darbuotojus profesinės šventės proga. Jums tenka didvyriškai kovoti su ne kasdieniais iššūkiais, aukoti save, kad mes išliktume gyvi ir sveiki. Mūsų savanorių vardu, leiskite Jums dar kartą palinkėti sėkmės, kantrybės ir neblėstančios energijos įgyvendinant pasirinktą tikslą – padėti tiems, kuriems Jūsų pagalba reikalinga. O vakar buvau pakviestas dalyvauti Kaišiadorių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos organizuotuose 2020-ųjų metų medicinos darbuotojų apdovanojimuose, kurių laureatu buvau ir aš. Labai didžiuojuosi šiuo apdovanojimu, nes tai mūsų visų, dar kartą pabrėžiu, mūsų visų, nuoširdžių pastangų padėti kitiems įvertinimas ir pripažinimas. Būkite pagerbti, mano mieli savanoriai! Sveikinu visus Jus su šia švente, nes mes, nors ir labai mažytė, bet dalis tos pagalbos kurios, ištikus nelaimei, reikia mums visiems. Tikiu, kad mes esme pasirengę ir toliau aktyviai dalyvauti darbuose, kuriems taip trūksta mūsų pagalbos. Būkite sveiki!

 - Direktorius doc. dr. Rimantas Mikalauskas -