Sveikinimas 15-ojo gimtadienio proga Kauno kolegijai

Rob Gonsalves. Skrydis

Gerbiama Kauno kolegijos bendruomene,

Sveikiname esamus ir buvusius studentus, dėstytojus ir kitus bendruomenės narius su Jūsų švente.

Kaip yra pasakęs amerikiečių verslininkas ir išradėjas Henris Fordas, „kiekvienas, kuris mokosi, išlieka jaunas” – to nuoširdžiai ir linkime Jūsų kolegijai. Nes kiekvienas jaunas žmogus yra žingeidus, iniciatyvus, norintis viską pamatyti, visur suspėti ir dalyvauti, o būtent tai ir suteikia gyvenimui begalinį žavesį. O ypač tada, kai tau 15metų ir visas gyvenimas dar tik prieš akis.

Kauno kolegijai norime palinkėti dar daugiau inovacijų, šviesių, iškilių ir pasaulinį pripažinimą pelnysiančių specialistų ugdymo, kantrybės juos auginant bei Alma Mater puoselėjimo ir skaidos.

Su Jūsų švente, mielieji.

Nacionalinė savanoriška gelbėjimo tarnyba

Voluntarius LT

 

 

2015.05.05 - Voluntarius LT veikla pristatyta Kaišiadorių miesto centro bendruomenėje

 

Reiškiame padėka Kęstui Morozai, bendruomenės pirmininkui, kuris suorganizavo šį susitikimą ir suteikė galimybę Voluntarius LT atstovams pristatyti vykdomą veiklą. Susirinkime dalyvavo: Kaišiadorių miesto savivaldybės nariai, policijos ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovai, Kaišiadorių socialinių paslaugų centro direktorė, Laimutė Steponavičienė, Kaišiadorių Algirdo Brazausko direktorius, Stanislavas Bernikas, taip pat verslo atstovai ir gausus būrys bendruomenės narių. Visiems susirinkusiems buvo pristatyta profesionali savanorystė pagrindiniai tokios veiklos aspektai ir jos būtinybė visuomenėje. Įvyko įdomi diskusija apie savanorišką veiklą Lietuvoje, bendruomenės nariai pasidalino mintimis, kaip tokią savanorystę būtų galima vystyti. Nuspręsta įkurti Voluntarius LT aktyvą Kaišiadorių mieste ir pradėti plėtoti veiklą kartu su bendruomene.

2015.04.29 - Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje pristatyta Voluntarius LT veikla

 

Voluntarius LT atstovai susitiko su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įstaigos vadove, ministre A. Pabedinskiene. Susitikimo metu buvo pristatyta Voluntarius LT veikla, plėtojama profesionali savanorystė ir numatomos savanoriškos veiklos vystymo galimybės. Apibūdinta savanorio paramediko veikla ir vaidmuo visuomenėje. Voluntarius LT atstovai nurodė kuo svarbi profesionali savanorystė taip pat pabrėžta, kad savanorių turinčių tinkamų gebėjimų veiklos vykdymas yra ypač svarbus siekiant geresnių rezultatų. Ministrė pasiūlė pradėtą diskusiją pratęsti atskirame posėdyje kartu su ministerijai pavaldžių įstaigų ir departamentų vadovais. Kituose susitikimuose planuojama aptarti bendradarbiavimo aspektus ir galimybę plėtoti savanorišką veiklą socialinės paramos ir globos srityje.

2015.03.23 - Susitikimas su ambasadoriumi Dariumi Degučiu

 

Įvyko susitikimas su diplomatu, Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos Išorinių ekonominių santykių ambasadoriumi ypatingiems pavedimams Dariumi Degučiu. Diplomatas atvyko į Lietuvos Sporto Universitetą  nacionalinės savanoriškos gelbėjimo tarnybos „Voluntarius LT“ kvietimu. Ambasadorius susitikimo metu kalbėjo tema — „Izraelio patirtis ir pamokos Lietuvai“.
D. Degutis papasakojo, kaip Izraelio gyventojai reaguoja į kylančius konfliktus, kokia vietinių gyventojų kasdienybė įtemptu laikotarpiu. Taip pat papasakojo apie savanoriškos veiklos tradicijas Izraelyje, jos populiarumą, ypač pabrėžė žydų pareigą Tėvynei, ginti ją konfliktų metu, atlikti karinę tarnybą, ir padėti gyventojams įvykus nelaimingiems atsitikimams.

Daugiau apie renginį skaitykite LSU tinklapyje.

Susitikimo nuotraukų galerija.

2015.03.10 - LR Krašto apsaugos misterijos atstovams pristatyta Voluntarius LT veikla


Voluntarius LT dalyvavo posėdyje su Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos atstovais. Posėdyje dalyvavo: KAM GVSD Mokslo ir technologijų sk. vyr. specialistas Laurynas Mockaitis, Krašto apsaugos ministro patarėjas Ramūnas Ragauskas, Krašto apsaugos ministro patarėja Gintarė Janulaitytė, Mobilizacinio ir pilietinio pasipriešinimo rengimo skyriaus vedėja Audronė Kaladžinskienė, Lietuvos kariuomenės jungtinio štabo vyriausiasis karo medicinos gydytojas pulkininkas leitenantas Gintaras Berkevičius, Voluntarius LT direktorius doc. dr. Rimantas Mikalauskas, steigėjas, valdybos narys dr. Audrius Šimkus, projektų vadovė Valia Šakalienė, savanoris, organizacijos administratorius Mindaugas Mižutavičius.
Krašto apsaugos ministerijos atstovams buvo pristatyta Voluntarius LT veikla, numatomos vystymosi perspektyvos, esminiai organizacijos tikslai ir vizija. Buvo pristatyta ir aptarta profesionali savanorystė bei tokios savanorystės svarba, ir nauda visuomenei. Pradėta įdomi diskusija apie pagrindines problemas bei galimybes plėtojant profesionalę savanorystę Lietuvoje. Krašto apsaugos ministerijos atstovai pateikė daug naudingų idėjų, kaip būtų galima šias problemas spręsti ir nurodė pagrindines sritis, kuriose tokią savanorystę būtų galima vystyti.
Taip pat susitikimo metu Voluntarius LT su Krašto apsaugos ministerijos atstovais aptarė bendradarbiavimo galimybes. Aptarta kuo gali būti naudingi Voluntarius LT savanoriai vykdant karines pratybas bei įvairių nelaimių ar katastrofų metu. Pabrėžtas savanoriškos veiklos indėlis į žmonių mentaliteto, ir kultūros pokyčius siekiant kurti vieningą visuomenę.

2015.02.25 - Susitikimas su „Rotary“ klubo nariais


VšĮ „Voluntarius LT“ susitiko su seniausio Kauno miesto „Rotary“ klubo nariais (prezidentas S. Petkevičius). Susitikime taip pat dalyvavo ir nuo 2014 m. liepos 1 d. Lietuvos klubų sudarytos Rotary Apygardos 1462 valdytojas V. Grinis. VšĮ „Voluntarius LT“ atstovai pristatė savo organizacijos viziją, pagrindines veiklos kryptis bei tikslus. Buvo užmegzta įdomi diskusija apie profesionalaus savanorio veiklos ypatumus, jo rengimo bei dalyvavimo profesionalios savanorystės veikloje aspektus bei galimybes. Susitikimo dalyviai pateikė įvairių idėjų apie tolimesnes VšĮ „Voluntarius LT“ veiklos plėtojimo galimybes bei abipusį bendradarbiavimą, populiarinant profesinę savanorystę ir šviečiant visuomenę.

Voluntarius LT sveikina Lietuvos paramedikų asociaciją iškovojus pirmą vietą Lenkijos greitosios medicinos pagalbos žiemos žaidynėse!

 

Voluntarius LT sveikina Lietuvos paramedikų asociacijos, Kauno miesto GMPS komandą iškovojus pirmą vietą Lenkijos greitosios medicinos pagalbos žiemos žaidynėse. Komandą sudarė – Rytis Malašauskas, Tautvydas Bielevičius, Irena Malašauskienė ir Aistė Pranskaitytė-Bielevičienė. Lietuvos paramedikų asociacijos komanda įrodė, kad gali būti geriausi tarptautiniu mastu. Džiaugiamės turėdami galimybę dirbti kartu su tokiais puikiais specialistais.

Skaityti daugiau